Přejít k hlavnímu obsahu

Naše CSR politika

Přirozeně odpovědný obchodní model

Jako společnost zabývající se řešeními na míru je udržitelnost základem našeho obchodního modelu. Jsme odhodláni poskytovat kvalitní služby a zároveň minimalizovat náš dopad na životní prostředí. Vždy se snažíme vytvářet podmínky pro důvěryhodné a respektující prostředí s našimi zaměstnanci a všemi zúčastněnými stranami.
Náš obchodní model a náš úspěch je založen na aspektu oběhového hospodářství.

Claire Bottineau

"Ve společnosti Elis je cirkulární ekonomika jádrem našeho obchodního modelu a základem naší strategie CSR.
Jsme pevně přesvědčeni, že je cirkulární ekonomika jedním z řešení, jak čelit současným výzvám v oblasti životního prostředí!"

Claire Bottineau Ředitelka CSR

Co je udržitelný rozvoj ve společnosti Elis?

Při svém podnikání si zakládáme na zodpovědnosti. 

Díky poskytování řešení na míru mohou naši zákazníci využívat všechny nabízené služby, aniž by si museli naše výrobky koupit. Vzhledem k tomu, že nabízíme produkty k pronájmu, přirozeně vybíráme a vyvíjíme takové výrobky, které se pyšní dlouhou životností. 

Tato podoba oběhové ekonomiky zajišťuje maximální využití výrobků a podporuje jejich recyklaci. Díky tomu může jít hospodářský růst ruku v ruce s ochranou životního prostředí. 

Tím ale naše úsilí nekončí. Používáme výrobky navržené v souladu se zásadami ochrany přírody a nabízíme tak alternativu k jednorázovým produktům. Ve spolupráci s našimi dodavateli se snažíme co nejvíce omezit plýtvání přírodními zdroji. V rámci logistiky optimalizujeme každý ujetý kilometr – používáme například speciální box umístěný ve voze, který vypočítává spotřebu paliva a v reálném čase radí řidiči. V našich závodech pak snižujeme spotřebu vody, elektrické energie a pracích přípravků.  

Naším cílem je: 

- snížit spotřebu vody, elektrické energie a pracích prostředků o 25 % 

- směřovat k tzv. zero waste, tedy nulovému odpadu 

V roce 2019 si Elis stanovila nové, ambiciózní cíle, jichž chce dosáhnout do roku 2025. Tyto cíle se týkají efektivnějšího nakládání se zdroji (voda, energie, chemické látky), recyklace textilu, vyšší životnosti našich výrobků, ale také zlepšení pracovních podmínek pro naše zaměstnance.

>> Přečtěte si Zprávu o společenské odpovědnosti Elis

Cirkulární ekonomika Elis

Elis CSR

Podrobnější model zde

Naše závazky

 • Cirkulárnost a příkladnost pro snížení našeho dopadu na planetu

   Zvládnout cirkularitu ve všem, co děláme 
  - Ještě více rozvíjejte náš cirkulární přístup k našim výrobkům, službám a provozním činnostem.
  - Přinášet našim zákazníkům řešení s nižšími emisemi uhlíku a zdrojů

  Ekodesign našich výrobků a služeb na podporu našich zákazníků na jejich cestě k udržitelnosti
  Být nejlepší v naší třídě v každodenním provozu, abychom omezili náš dopad na životní prostředí 

 • Posilovat postavení našich zaměstnanců a podporovat jejich rozvoj

      - Přilákat talenty a podporovat rozvoj našich zaměstnanců
      - Zajistit pohodu na pracovišti a usilovat o nulovou nehodovost
      - Zajistit rovné příležitosti pro všechny
       

 • Pozitivně ovlivňovat společnost

      - Nabízet výrobky a služby, které přispívají k hygieně nebo ke snížení spotřeby zdrojů
      - Přispívat k rozvoji našich místních komunit a podporovat důležité věci
      - Pracovat odpovědně v rámci našeho hodnotového řetězce a zapojit se do CSR s cílem najít řešení současných výzev v oblasti CSR

Elis CSR engagements

Naše cíle do roku 2025

 • 80%

  textilu zrecyklováno

 • -20%

  emisí CO2 v Evropě (v porovnání s rokem 2010)

 • -50%

  spotřeba vody v Evropě (v porovnání s rokem 2010)

 • -35%

  spotřeba energií v Evropě (v porovnání s rokem 2010)

 • -50%

  nehod končících pracovní neschopností zaměstnance

 • 95%

  našich preferovaných dodavatelů vyznávajících stejné zásady společenské odpovědnosti

Naše klimatická strategie

Naše cíle snižování emisí CO2 byly schváleny iniciativou Science Based Targets (SBTi) - mezinárodní referenční organizací. 
Tyto cíle jsou plně v souladu s cíli Pařížské dohody o klimatu z roku 2015, které mají přispět k omezení globálního oteplování na méně než 1,5 °C ve srovnání s předindustriálními úrovněmi v rozsahu 1 a 2 a výrazně pod 2 °C v rozsahu 3.

Rozsah 1 a 2: - 47,5 % *
Snížit absolutní emise skleníkových plynů z přímých emisí a nepřímých emisí skupiny (např.: elektřina, plyn, nafta...).

Rozsah 3 : - 28 % *
Snížit absolutní emise skleníkových plynů z nakupovaného zboží a služeb, činností souvisejících s palivy a energií, dopravy a distribuce v předchozích fázích výroby, dojíždění zaměstnanců a zpracování prodaných výrobků po skončení jejich životnosti.

*do roku 2030 ze základního roku 2019

Zjistěte více o našich aktivitách

Více informací o našem akčním plánu najdete ve videu

Ekologické produktové řady

Udržitelnost je nedílnou součástí našeho podnikání a vychází z ní také část naší strategické vize. Vyvíjíme inovativní, udržitelné, opravitelné a recyklovatelné výrobky.

 • Cotton Icon

  Fair trade výroba

  Náš froté textil do koupelen Bio’s Fair je vyrobený ze 100% organické fair trade bavlny a pyšní se štítkem Max Havelaar. Díky tomu zaručuje zákazníkům jedinečný komfort.

 • Recycling Icon

  Ekologické rohože

  Naše rohože jsou vyrobené z materiálu, který se 100% získává z recyklovaných PET lahví či rybářských sítí vylovených z oceánů.

 • Bottle Icon

  Udržitelné nádoby na vodu

  Naše nádoby na vodu jsou zcela bez BPA a je možné je opakovaně používat až po dobu 6 let.

 • Water Icon

  Certifikát EU Ecolabel

  Výrobky z naší řady Natur’Elis se pyšní označením EU Ecolabel. To potvrzuje snížení dopadu na životní prostředí při používání těchto produktů.

Skutečné výsledky

 • -40 %

  spotřeba vody na 1 kg vypraného prádla od roku 2010 (v Evropě)

 • 34 %

  managementu tvoří ženy

 • 16 %

  nových manažerů bylo vybráno z řad zaměstnanců Elis

 • 72 %

  textilu zrecyklováno

Nefinanční hodnocení a ceny

Již šestým rokem získala společnost Elis zlatou medaili v dotazníku EcoVadis se ziskem 75 bodů.
Tato medaile řadí skupinu mezi 5 % nejlepších společností hodnocených organizací EcoVadis.
Tento klíčový dotazník pro vztahy mezi zákazníky a dodavateli hodnotí společnosti podle 21 aspektů seskupených do čtyř témat (životní prostředí, práce a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek).

Skupina dosáhla při druhé účasti v dotazníku o klimatu, který provádí organizace CDP (Carbon Disclosure Project), hodnocení A- oproti hodnocení B v roce 2021. CDP je nezisková organizace, která provádí nezávislé hodnocení (s hodnocením od D- po A Leadership) na základě informací poskytnutých společnostmi o jejich strategii, řízení, výkonnosti nebo i o jejich roli při zapojení zainteresovaných stran do problematiky klimatu. Skupina Elis se tak v tomto prvním roce vykazování umístila výše, než je průměrné skóre v odvětví v Evropě (C), mezi 8 % společností, které se angažují ve svém dodavatelském řetězci v oblasti klimatu.

V roce 2022 společnost Sustainalytics výrazně zvýšila hodnocení ESG společnosti Elis o téměř 10 bodů na 14,8 ("nízké riziko").

Elis si udržela vynikající skóre od ratingové agentury Gaïa (72/100), což ji řadí do zlaté kategorie.

Inovace

Od roku 2008 usilujeme prostřednictvím proaktivní investiční politiky o to, abychom každoročně snížili spotřebu vody, elektrické energie a pracích prostředků o 3–5 %. 

Naše závody jsou vybavené tunelovými pračkami, které umožňují nepřetržité praní, čímž se optimalizuje spotřeba energie. Za účelem úspory energie jsme navíc instalovali tepelné výměníky vzduch-vzduch a voda-voda. Využíváme rovněž automatické recyklační systémy, jež získávají vodu z jedné z pracích fází a připravují ji k opětovnému použití tam, kde je to možné. 

Čistou vodu z máchání využíváme znovu na předpírku, díky čemuž dochází k úspoře vody, pracích prostředků i elektřiny. 

Ve Švédsku máme 5 prádelen, které využívají bioplyn, což znamená roční úsporu 4 000 tun CO2

V logistice neustále optimalizujeme všechny trasy s pomocí speciálního softwaru, který snižuje počet ujetých kilometrů. 

 

Více o inovacích

Navýšení počtu ekologických vozidel

K našim cílů, do roku 2025 patří také významné navýšení počtu ekologických vozidel a zároveň snaha snížit spotřebu paliva u klasických automobilů. Dále chceme zlepšit správu našeho vozového parku, podporovat ekologickou dopravu a zaměřit se na efektivní nakládání automobilů, které vozí produkty našim zákazníkům.

V červenci 2020 přibylo do vozového parku francouzské pobočky Elis 10 malých nákladních vozidel, která jsou prvním krokem na cestě k ekologičtější, udržitelnější a zodpovědnější dopravě v Elis.

véhicules electrique

Nadace Elis

Nadace Elis se snaží podporovat rovné příležitosti a odměňovat vynikající výsledky.

Podporuje mladé absolventy, kteří si to zaslouží, a pomáhá jim pokračovat v postgraduálním studiu tím, že jim uděluje stipendium a přiděluje jim zaměstnance Elis, který je jejich sponzorem. Tento program jim umožňuje realizovat akademický projekt, který chtějí, bez omezení.

Nadace Elis (Fondation Elis) 

Naše zásady pro oznamování nekalých praktik

Etické a odpovědné chování skupiny je klíčem k jejímu úspěchu a dlouhověkosti a Elis se zavazuje budovat důvěru u svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, partnerů a obecněji u všech svých zainteresovaných stran. Základem závazků skupiny jsou zásady respektu, integrity, odpovědnosti a příkladnosti, které se odrážejí v jejím etickém kodexu. 
Skupina proto poskytuje linku pro oznamování případů, která je přístupná každému, kdekoli na světě, a která umožňuje nahlásit jakoukoli situaci, která je v rozporu s etickým kodexem společnosti Elis, včetně situací, které porušují platné zákony a předpisy, jakož i jakékoli riziko vážného poškození lidských práv a základních svobod, zdraví a bezpečnosti lidí a životního prostředí. 

Tento systém upozornění umožňuje anonymitu a zaručuje důvěrnost informací ve všech fázích vyšetřování.

Skupina se zavazuje chránit oznamovatele před jakýmikoliv negativními důsledky nebo odvetnými opatřeními za předpokladu, že oznámení jsou podána v dobré víře, a to i v případě, že se oznámené skutečnosti nakonec nepotvrdí. Linka upozornění je přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, na kterou lze adresovat písemnou nebo hlasovou zprávu v jednom z 18 místních jazyků Skupiny.

Naše zásady oznamování nekalých praktik

Chcete více informací o našich službách?

Buďme v kontaktu

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

Ozveme se vám co nejdříve.

*Povinná pole

Osobní údaje a informace shromážděné prostřednictvím tohoto formuláře budou elektronicky zpracovány za účelem vyřízení vašeho požadavku a poskytnutí informací o našich službách. Mohou být také použity pro propagaci našich služeb na základě vašich potřeb a pro účely plnění smlouvy. 

Vyplněním formuláře dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých údajů za účelem vyřízení vašeho požadavku. 

Pokud se chcete o ochraně osobních údajů dozvědět více, klikněte ZDE