Naši partneři a zainteresované strany

Budování vztahů a porozumění našim partnerům a zainteresovaným stranám

Spoluprací s našimi klíčovými partnery a zainteresovanými stranami zabezpečujeme především to, aby fungování společnosti Elis přinášelo optimální výsledky pro všechny.

Zákazníci

Prostřednictvím nezávislého dotazníkového průzkumu spokojenosti pravidelně žádáme naše zákazníky o zpětnou vazbu k našich službám a inovacím. To je zabezpečeno naším programem průzkumu spokojenosti zákazníků.

Zaměstnanci

Využíváme různé způsoby, jak oslovit naše zaměstnance, příkladem mohou být skupinové průzkumy zaměstnanců, které se provádějí každé dva roky.

Investoři

Vrcholový management se pravidelně setkává se stávajícími a potencionálními investory, dostává informace od makléřů a poradců, které dále sdílí s představenstvem.

Zodpovědný dodavatel

Spolupracujeme s omezeným počtem hlavních dodavatelů, což nám pomáhá vytvářet dlouhodobé vztahy a umožňuje nám zdůraznit význam dodržování našich zásad v oblasti společenské odpovědnosti. Naše zásady udržitelného nákupu jsou popsány v naší Chartě pro udržitelné a etické nakupování.

Průmysloví partneři

Na našich klíčových trzích se angažujeme v širším průmyslu textilních služeb prostřednictvím asociací, s kterými řešíme otázky týkající se legislativy, technických norem a bezpečnosti.

Místní komunity

Jsme si vědomi, že naše závody jsou součástí místních komunit, a že naše pracovní síla pochází z tohoto prostředí. Aktivně investujeme do místních iniciativ, s cílem zabezpečit pozitivní dopad a vytvářet další pracovní místa.

Prohlížením této webové stránky souhlasíte s použitím Cookies k analýze návštěvnosti stránek a následné personalizaci obsahu a reklam dle Vašich zájmů. Další informace naleznete v našich zásadách Cookies.