Přejít k hlavnímu obsahu

Články

Jak správně vybrat pracovní oděvy pro pracovníky potravinářského průmyslu?

Existuje celá řada otázek, které je potřeba při výběru pracovních oděvů do potravinářského průmyslu zvážit. Za prvé by měl pracovní oděv vyhovovat přijatým zásadám řízení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a zároveň by měl zajistit ochranu výrobků před rizikem kontaminace ze strany zaměstnanců. Samozřejmostí je, aby byl pracovní oděv pro nositele pohodlný.

Abychom Vám pomohli při výběru pracovních oděvů pro Vaši potravinářskou společnost, a abyste zajistili splnění vysoké úrovně bezpečnosti potravin a hygieny, analyzovali jsme pro Vás deset důležitých faktorů, které je potřeba při výběru pracovních oděvů zvážit:

 1. Úroveň rizika
Úroveň požadavků na pracovní oděvy v oblasti potravinářství přímo souvisí s úrovní rizika kontaminace charakteristickou pro danou výrobní zónu. Čím rychleji potravinářské výrobky, které vyrábíte, podléhají zkáze, tím vyšší je míra rizika. Úroveň rizika je proto při výběru pracovních oděvů zásadní. Kromě toho je úroveň rizika také ovlivněna nastavením výroby (otevřená/uzavřená) a výrobním procesem.

Kategorie rizika v potravinářském průmyslu:

  • Maximální riziko (manipulace s nebalenými potravinami určenými k okamžité spotřebě, které podléhají rychlé zkáze, např. saláty nebo sushi)
  • Vysoké riziko (manipulace s nebalenými potravinami, které podléhají rychlé zkáze, ingredience nebo suroviny, u kterých dochází k dalšímu průmyslovému zpracování, např. syrové maso)
  • Nízké riziko (manipulace s potravinami nebo ingrediencemi, které nepodléhají rychlé zkáze a manipulace s balenými potravinami, např. káva).

Jakmile si vymezíte úroveň rizika ve Vaší výrobní oblasti, můžete začít volit rozsah pracovních oděvů. Obecně platí, že čím vyšší je riziko kontaminace, tím přísnější by měly být nároky na zpracování oděvu. Například u oděvů používaných v oblasti s vysokým rizikem jsou povoleny pouze vnitřní kapsy. Oděvy, které jsou používané v oblasti s nejvyšším rizikem kontaminace nesmí být kapsy žádné. Tímto zamezíte riziku přítomnosti cizích předmětů ve Vašich výrobcích.

Žena v potravinářství

2.  Požadavky a očekávání Vašich zákazníků
V současné době mnoho potravinářských společností zaznamenává nárůst požadavků od svých zákazníků, zejména pokud jde o kvalitu dodávaných výrobků. Maloobchodníci například vyžadují, aby celý jejich dodavatelský řetězec fungoval v souladu s potravinářskými standardy pro bezpečnost potravin a prováděl pravidelné audity u svých dodavatelů. Pracovní oděvy zaměstnanců, kteří jsou součástí výrobního procesu, mají značný dopad na úroveň bezpečnosti potravin. Kolekce oděvů lze standardizovat, aby vyhověly široce používaným mezinárodním a národním normám, jako jsou ISO22000, BRC, Tesco a HACCP.

3. Ochranná funkce oděvu
Pro potravinářskou výrobu zpravidla platí, že nepředstavuje vysoké riziko v bezpečnosti zaměstnanců. Nejdůležitější funkcí oděvu je v tomto případě ochrana produktu. Nicméně můžeme najít i výjimky z tohoto pravidla, například u zaměstnanců údržby, kteří musí vstoupit do výrobních oblastí například za účelem opravy strojů. V těchto případech musí pracovní oděv chránit jak výrobek, tak i pracovníka, protože mnohdy je třeba údržbářské a opravárenské práce provádět i v průběhu výroby bez zastavení výrobního procesu.

4. Klima ve výrobní oblasti
Pracovní oděv může mít zásadní vliv na pracovní pohodlí, a proto by měl zaměstnancům poskytovat pohodlí a svobodu pohybu. To znamená, že při výběru pracovních oděvů by mělo být zohledněno také klima na pracovišti. Pokud jsou ve výrobní oblasti vysoké teploty, měl by být oděv z odlehčených materiálů. Pokud je ve výrobní oblasti naopak chladno (např. chladírenské a mrazírenské prostory) je nezbytné do kolekce zařadit také teplejší oděvy. Tento oděv však nemusí splňovat obecně uznávané normy pro bezpečnost potravin, měl by se nosit pod běžným pláštěm či blůzou, aby byl zajištěn soulad s normami.

5. Přizpůsobení oděvů
Pracovní oděv by měl být co nejvíce přizpůsoben každému zaměstnanci a neměl by mu bránit v jejich pracovní činnosti. Je proto vhodné zvážit, zda pracovní činnosti jednotlivých zaměstnanců nevyžadují speciální úpravu oděvu, například zkrácení nohavic. Je důležité zvážit, zda je dostačující standardní unisex kolekce jednotná pro muže i ženy nebo zda by bylo vhodné zahrnout provedení pro ženy.

6. Zónová identifikace a barevné rozlišení výrobních oblastí
V potravinářském průmyslu se doporučuje používat bílý a světlý oděv zejména z důvodu snadnější kontroly čistoty oděvu.  V některých výrobních oblastech s nejvyšším rizikem kontaminace však může být důležitá vizuální kontrola pohybu pracovníků. V takovém případě může být užitečná zónová identifikace. Co je důležité – tato funkce oděvu nemá vliv na úroveň bezpečnosti potravin. Na druhou stranu, v některých výrobních oblastech není vhodné používat bílé či světlé oděvy. To zejména platí pro pracovníky pracující na jatkách nebo v udírnách. V takových případech může být přímo nutné používat tmavší oděv – samozřejmě s přihlédnutím k případným omezením bezpečnosti potravin.

7. Posílení firemní značky a umístění loga na oděvu
Obecně platí, že potravinářský oděv by měl být jednoduchý a mít čistý design bez zbytečných dodatečných prvků, které by mohly ovlivnit úroveň bezpečnosti potravin. Na druhou stranu, celá řada společností se silnou značkou vyžadují své logo na pracovních oděvech. Na oděv lze přidat logo společnosti bez toho, aniž by tím byla ohrožena bezpečnost potravin, je však potřeba vzít v úvahu několik důležitých aspektů. Často je vyžadováno trvalé umístění loga tak, aby bylo součástí oděvu a zůstalo neměnné po celou dobu životnosti oděvu.

8. Zajištění čistoty oděvu
Dalším klíčovým aspektem týkající se pracovního oděvu v potravinářském průmyslu je zajištění hygieny a čistoty oděvu. Čím vyšší je úroveň rizika kontaminace, tím důležitější čistota je. Vizuální čistota a mikrobiologická čistota jsou dvě odlišné věci. Samotný proces distribuce čistých oděvů může vést ke kontaminaci, není-li provedena správně.

V oblastech s maximálním rizikem se zaměstnanci musí několikrát denně převlékat, například po návštěvě toalety, jídelny nebo kuřácké místnosti. Součástí řešení pracovních oděvů je také způsob jejich údržby. Jsou zaměstnanci povinni si prát oděvy sami, máte ve společnosti prádelnu nebo využijete externího dodavatele a využijete službu pronájmu a servisu pracovních oděvů?

9. Sezónnost a fluktuace zaměstnanců
V některých potravinářských společnostech je vysoká fluktuace zaměstnanců anebo je sezónní výroba ovlivněna maximálním provozem, což znamená kolísavý počet zaměstnanců, kteří potřebují být oblečeni včas a ve správných velikostech. Platí pravidlo, že čím vyšší je fluktuace zaměstnanců a potřeba dostupnosti pracovních oděvů v obdobích maximálního provozu, tím méně složitá by kolekce pracovních oděvů měla být. To znamená menší odlišnost mezi oděvy použitím jednotných oděvů, které lze využít pro více pracovních pozic.

10. Vaše ambice v oblasti hygieny
A nakonec je při výběru oděvů pro potravinářský průmysl důležité se dívat nejen na Vaše současné ambice v oblasti hygieny, ale také vzít v úvahu Vaše budoucí řešení. Způsob, jakým se staráte o pracovní oděvy Vašich zaměstnanců by měl zajistit, že projdete audity nejen teď, ale i v budoucnu. Snažte se být napřed a naplňovat trendy zvyšování standardů kvality a nastavovat je tak, aby uspokojovali požadavky i budoucích zákazníků.

Dlouhodobá strategie v oblasti pracovního oděvu Vám pomůže systematizovat kontrolu a zefektivnit řízení hygieny a podpoří dobrou pověst Vaší značky.

Působíte v potravinářském průmyslu a zajímá Vás komplexní servis pracovních oděvů? Neváhejte nás kontaktovat pro návrh řešení.

Buďme v kontaktu

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

Ozveme se vám co nejdříve.

*Povinná pole

Osobní údaje a informace shromážděné prostřednictvím tohoto formuláře budou elektronicky zpracovány za účelem vyřízení vašeho požadavku a poskytnutí informací o našich službách. Mohou být také použity pro propagaci našich služeb na základě vašich potřeb a pro účely plnění smlouvy. 

Vyplněním formuláře dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých údajů za účelem vyřízení vašeho požadavku. 

Pokud se chcete o ochraně osobních údajů dozvědět více, klikněte ZDE